جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی خاکی

38 استرانسیم

Sr

♦ نام: استرانسیم

♦ نماد: Sr

♦ سال کشف: 1790

♦ کاشف: ادیر کرافورد

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8O2

♦ تعداد الکترون‌ها: 38

♦ تعداد پروتون‌ها: 38

♦ تعداد نوترون‌ها: 50

♦ عدد اتمی: 38

♦ جرم اتمی: (g/mol) 87.6200

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2630

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2375

♦ نقطه ذوب: (C°) 776.9

♦ نقطه جوش: (C°) 1382

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 776): جامد

♦ حالت ((C°) 777 تا (C°) 1381): مایع

♦ حالت ((C°) 1382 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی خاکی

♦ دوره: 5

♦ گروه: 2

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s2

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 219

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 200

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 192

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 0.95

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 5.03

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 549.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 35

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 7.7

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 300

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 137

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 8

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 1.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) 6.1

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×4.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×5.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00087

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.036

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.00081

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.00046

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “38 استرانسیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید