جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

39 ایتریم

Y

♦ نام: ایتریم

♦ نماد: Y

♦ سال کشف: 1794

♦ کاشف: یوهان گادولین

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N9O2

♦ تعداد الکترون‌ها: 39

♦ تعداد پروتون‌ها: 39

♦ تعداد نوترون‌ها: 50

♦ عدد اتمی: 39

♦ جرم اتمی: (g/mol) 88.905850

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4472

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 4240

♦ نقطه ذوب: (C°) 1526

♦ نقطه جوش: (C°) 3345

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1525): جامد

♦ حالت ((C°) 1526 تا (C°) 3344): مایع

♦ حالت ((C°) 3345 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 3

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d1

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 212

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 180

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 162

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.22

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 29.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 600

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 17

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.8

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 298

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 380

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 11.4

♦ سختی برینل: (MPa) 589

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 41

♦ مدول برشی: (GPa) 26

♦ مدول یانگ: (GPa) 64

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×7.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00019

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0029

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×1.3

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “39 ایتریم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید