جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

40 زیرکونیم

Zr

♦ نام: زیرکونیم

♦ نماد: Zr

♦ سال کشف: 1789

♦ کاشف: مارتین هاینریش کلاپروت

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N10O2

♦ تعداد الکترون‌ها: 40

♦ تعداد پروتون‌ها: 40

♦ تعداد نوترون‌ها: 51

♦ عدد اتمی: 40

♦ جرم اتمی: (g/mol) 91.2240

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6511

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5800

♦ نقطه ذوب: (C°) 1855

♦ نقطه جوش: (C°) 4409

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1854): جامد

♦ حالت ((C°) 1855 تا (C°) 4408): مایع

♦ حالت ((C°) 4409 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 4

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d2

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 206

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 155

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 148

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.33

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 41.1

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 640.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 23

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 2.4

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 278

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 580

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 21

♦ سختی برینل: (MPa) 650

♦ سختی موس: (MPa) 5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 903

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) 33

♦ مدول یانگ: (GPa) 68

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00066

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.013

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×2.6

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×5.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “40 زیرکونیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید