جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

41 نیوبیم

Nb

♦ نام: نیوبیم

♦ نماد: Nb

♦ سال کشف: 1801

♦ کاشف: چارلز هاچت

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N12O1

♦ تعداد الکترون‌ها: 41

♦ تعداد پروتون‌ها: 41

♦ تعداد نوترون‌ها: 52

♦ عدد اتمی: 41

♦ جرم اتمی: (g/mol) 92.906380

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8570

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 2477

♦ نقطه جوش: (C°) 4744

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2476): جامد

♦ حالت ((C°) 2477 تا (C°) 4743): مایع

♦ حالت ((C°) 4744 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 5

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s14d4

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 2، 3، 4 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 198

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 145

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 137

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.6

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 86.1

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 652.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 54

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 6.7

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 265

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 690

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 26.8

♦ سختی برینل: (MPa) 736

♦ سختی موس: (MPa) 6

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1320

♦ مدول حجمی: (GPa) 170

♦ مدول برشی: (GPa) 38

♦ مدول یانگ: (GPa) 105

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000019

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0017

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “41 نیوبیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید