جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

43 تکنسیم

Tc

♦ نام: تکنسیم

♦ نماد: Tc

♦ سال کشف: 1937

♦ کاشف: امیلیو جینو سگره و کارلو پریر

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N13O2

♦ تعداد الکترون‌ها: 43

♦ تعداد پروتون‌ها: 43

♦ تعداد نوترون‌ها: 55

♦ عدد اتمی: 43

♦ جرم اتمی: (g/mol) 96.9063650

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11500

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 2157

♦ نقطه جوش: (C°) 4265

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2156): جامد

♦ حالت ((C°) 2157 تا (C°) 4264): مایع

♦ حالت ((C°) 4265 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 7

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d5

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 183

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 156

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.9

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 53

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 702

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 51

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 5.0

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 63

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 550

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 23

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 34

1 نظر در “43 تکنسیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید