جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

44 روتنیم

Ru

♦ نام: روتنیم

♦ نماد: Ru

♦ سال کشف: 1844

♦ کاشف: کارل ارنست کلاوس

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N15O1

♦ تعداد الکترون‌ها: 44

♦ تعداد پروتون‌ها: 44

♦ تعداد نوترون‌ها: 57

♦ عدد اتمی: 44

♦ جرم اتمی: (g/mol) 101.0700

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12370

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10650

♦ نقطه ذوب: (C°) 2334

♦ نقطه جوش: (C°) 4150

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2333): جامد

♦ حالت ((C°) 2334 تا (C°) 4149): مایع

♦ حالت ((C°) 4150 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 8

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s14d7

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 178

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 130

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 126

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.2

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 101.3

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 710.2

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 120

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 14

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 238

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 580

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 25.7

♦ سختی برینل: (MPa) 2160

♦ سختی موس: (MPa) 6.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 220

♦ مدول برشی: (GPa) 173

♦ مدول یانگ: (GPa) 447

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×4.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×5.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000081

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 8-10×9.9

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×7.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 34

1 نظر در “44 روتنیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید