جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

46 پالادیم

Pd

♦ نام: پالادیم

♦ نماد: Pd

♦ سال کشف: 1803

♦ کاشف: ویلیام هاید والستن

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18

♦ تعداد الکترون‌ها: 46

♦ تعداد پروتون‌ها: 46

♦ تعداد نوترون‌ها: 60

♦ عدد اتمی: 46

♦ جرم اتمی: (g/mol) 106.4200

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12023

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10380

♦ نقطه ذوب: (C°) 1554.90

♦ نقطه جوش: (C°) 2963

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1555): جامد

♦ حالت ((C°) 1556 تا (C°) 2962): مایع

♦ حالت ((C°) 2963 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 10

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 4d10

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 169

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 131

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 163

♦ الکترونگاتیوی: 2.20

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 53.7

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 804.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 72

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 10

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 240

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 380

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 16.7

♦ سختی برینل: (MPa) 37.3

♦ سختی موس: (MPa) 4.75

♦ سختی ویکرز: (MPa) 461

♦ مدول حجمی: (GPa) 180

♦ مدول برشی: (GPa) 44

♦ مدول یانگ: (GPa) 121

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×3.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000066

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 7-10×6.3

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) —

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 34

1 نظر در “46 پالادیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید