جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

47 نقره

♦ نام: نقره

♦ نماد: Ag

♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O1

♦ تعداد الکترون‌ها: 47

♦ تعداد پروتون‌ها: 47

♦ تعداد نوترون‌ها: 61

♦ عدد اتمی: 47

♦ جرم اتمی: (g/mol) 107.86820

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 10490

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9320

♦ نقطه ذوب: (C°) 961.780

♦ نقطه جوش: (C°) 2162

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 961): جامد

♦ حالت ((C°) 962 تا (C°) 2161): مایع

♦ حالت ((C°) 2162 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 11

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s14d10

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 165

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 160

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 153

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 172

♦ الکترونگاتیوی: 1.93

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 125.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 731.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 430

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 62

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 235

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 255

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 11.3

♦ سختی برینل: (MPa) 24.5

♦ سختی موس: (MPa) 2.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 251

♦ مدول حجمی: (GPa) 100

♦ مدول برشی: (GPa) 30

♦ مدول یانگ: (GPa) 83

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×6.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000014

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 6-10×7.9

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

مطالب مرتبط

1 نظر در “47 نقره

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید