جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

48 کادمیم

Cd

♦ نام: کادمیم

♦ نماد: Cd

♦ سال کشف: 1817

♦ کاشف: فریدریش اشترومیر

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O2

♦ تعداد الکترون‌ها: 48

♦ تعداد پروتون‌ها: 48

♦ تعداد نوترون‌ها: 64

♦ عدد اتمی: 48

♦ جرم اتمی: (g/mol) 112.4110

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8650

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7996

♦ نقطه ذوب: (C°) 321.07

♦ نقطه جوش: (C°) 766.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 321): جامد

♦ حالت ((C°) 322 تا (C°) 766): مایع

♦ حالت ((C°) 767 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 12

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d10

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 161

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 155

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 148

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 158

♦ الکترونگاتیوی: 1.69

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 867.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 97

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 14

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 230

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 100

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 6.3

♦ سختی برینل: (MPa) 203

♦ سختی موس: (MPa) 2

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 42

♦ مدول برشی: (GPa) 19

♦ مدول یانگ: (GPa) 50

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×6.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000044

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000015

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000070

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “48 کادمیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید