جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

49 ایندیم

In

♦ نام: ایندیم

♦ نماد: In

♦ سال کشف: 1863

♦ کاشف: فردیناند رایش

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O3

♦ تعداد الکترون‌ها: 49

♦ تعداد پروتون‌ها: 49

♦ تعداد نوترون‌ها: 66

♦ عدد اتمی: 49

♦ جرم اتمی: (g/mol) 114.8180

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7310

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7020

♦ نقطه ذوب: (C°) 156.60

♦ نقطه جوش: (C°) 2072

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 156): جامد

♦ حالت ((C°) 157 تا (C°) 2071): مایع

♦ حالت ((C°) 2072 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 13

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d105p1

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 156

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 155

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 144

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 193

♦ الکترونگاتیوی: 1.78

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 28.9

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 558.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 82

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 12

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 233

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 230

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 3.26

♦ سختی برینل: (MPa) 8.83

♦ سختی موس: (MPa) 1.2

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) 11

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×3.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×4.4

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000016

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 39

1 نظر در “49 ایندیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید