جدول تناوبی, متالوئیدها

5 بور

B

♦ نام: بور

♦ نماد: B

♦ سال کشف: 1808

♦ کاشف: ژوزف لویی گیلوساک، لوئیس ژاکوس تنارد و همفری دیوی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L3

♦ تعداد الکترون‌ها: 5

♦ تعداد پروتون‌ها: 5

♦ تعداد نوترون‌ها: 6

♦ عدد اتمی: 5

♦ جرم اتمی: (g/mol) 10.8110

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2460

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2080

♦ نقطه ذوب: (C°) 2075

♦ نقطه جوش: (C°) 4000

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2074): جامد

♦ حالت ((C°) 2075 تا (C°) 3999): مایع

♦ حالت ((C°) 4000 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: متالوئیدها

♦ دوره: 2

♦ گروه: 13

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 2s22p1

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 87

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 85

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 82

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.04

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 26.7

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 800.6

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 27

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.0×10-10

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 1030

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 507

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 50

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 9.3

♦ سختی ویکرز: (MPa) 4900

♦ مدول حجمی: (GPa) 320

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00016

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00086

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.00044

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000070

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 14

1 نظر در “5 بور

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید