جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

50 قلع

♦ نام: قلع

♦ نماد: Sn

♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O4

♦ تعداد الکترون‌ها: 50

♦ تعداد پروتون‌ها: 50

♦ تعداد نوترون‌ها: 69

♦ عدد اتمی: 50

♦ جرم اتمی: (g/mol) 118.7100

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7310

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6990

♦ نقطه ذوب: (C°) 231.93

♦ نقطه جوش: (C°) 2602

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 232): جامد

♦ حالت ((C°) 233 تا (C°) 2601): مایع

♦ حالت ((C°) 2602 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 14

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d105p2

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 4-، 2 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 145

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 145

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 141

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 217

♦ الکترونگاتیوی: 1.96

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 107.3

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 708.6

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 67

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 9.1

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 217

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 290

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.0

♦ سختی برینل: (MPa) 51

♦ سختی موس: (MPa) 1.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 58

♦ مدول برشی: (GPa) 18

♦ مدول یانگ: (GPa) 50

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×4.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×9.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00012

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00022

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000020

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 39

مطالب مرتبط

1 نظر در “50 قلع

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید