جدول تناوبی, متالوئیدها

52 تلوریم

Te

♦ نام: تلوریم

♦ نماد: Te

♦ سال کشف: 1783

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O6

♦ تعداد الکترون‌ها: 52

♦ تعداد پروتون‌ها: 52

♦ تعداد نوترون‌ها: 75

♦ عدد اتمی: 52

♦ جرم اتمی: (g/mol) 127.6000

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6240

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5700

♦ نقطه ذوب: (C°) 449.51

♦ نقطه جوش: (C°) 987.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 449): جامد

♦ حالت ((C°) 450 تا (C°) 987): مایع

♦ حالت ((C°) 988 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: متالوئیدها

♦ دوره: 5

♦ گروه: 16

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d105p4

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 2، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 123

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 135

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 206

♦ الکترونگاتیوی: 2.1

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 190.2

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 869.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 3

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.010

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 201

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 48

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 17.5

♦ سختی برینل: (MPa) 180

♦ سختی موس: (MPa) 2.25

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 65

♦ مدول برشی: (GPa) 16

♦ مدول یانگ: (GPa) 43

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×9.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00021

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 8-10×9.9

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) —

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “52 تلوریم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید