جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

53 ید

I

♦ نام: ید

♦ نماد: I

♦ سال کشف: 1811

♦ کاشف: برنارد کورتویس

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O7

♦ تعداد الکترون‌ها: 53

♦ تعداد پروتون‌ها: 53

♦ تعداد نوترون‌ها: 74

♦ عدد اتمی: 53

♦ جرم اتمی: (g/mol) 126.904470

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4940

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 113.70

♦ نقطه جوش: (C°) 184.3

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 113): جامد

♦ حالت ((C°) 114 تا (C°) 184): مایع

♦ حالت ((C°) 185 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 5

♦ گروه: 17

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d105p5

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 3، 4، 5 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 115

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 133

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 198

♦ الکترونگاتیوی: 2.66

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 295.2

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1008.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.449

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.0×10-13

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 429.0

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 20.9

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.76

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 7.7

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000025

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000049

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 6-10×6.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000020

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 37

1 نظر در “53 ید

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید