جدول تناوبی, گازهای نجیب, نافلزات

54 زنون

Xe

♦ نام: زنون

♦ نماد: Xe

♦ سال کشف: 1898

♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8

♦ تعداد الکترون‌ها: 54

♦ تعداد پروتون‌ها: 54

♦ تعداد نوترون‌ها: 77

♦ عدد اتمی: 54

♦ جرم اتمی: (g/mol) 131.2930

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5.9

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 111.8-

♦ نقطه جوش: (C°) 108.0-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 112-): جامد

♦ حالت ((C°) 111- تا (C°) 108-): مایع

♦ حالت ((C°) 107- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: گازهای نجیب

♦ دوره: 5

♦ گروه: 18

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s24d105p6

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2، 4، 6 و 8

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 108

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) —

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 130

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 216

♦ الکترونگاتیوی: 2.6

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1170.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.00565

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 158.32

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 12.64

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 2.30

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 9-10×2.0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “54 زنون

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید