جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی

55 سزیم

Cs

♦ نام: سزیم

♦ نماد: Cs

♦ سال کشف: 1860

♦ کاشف: رابرت ویلهلم ابرهارد بونزن و گوستاو رابرت کیرشهف

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8P1

♦ تعداد الکترون‌ها: 55

♦ تعداد پروتون‌ها: 55

♦ تعداد نوترون‌ها: 78

♦ عدد اتمی: 55

♦ جرم اتمی: (g/mol) 132.90545190

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1879

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1843

♦ نقطه ذوب: (C°) 28.440

♦ نقطه جوش: (C°) 671

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 28): جامد

♦ حالت ((C°) 29 تا (C°) 670): مایع

♦ حالت ((C°) 671 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی

♦ دوره: 6

♦ گروه: 1

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s1

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1- و 1

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 298

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 260

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 225

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 0.79

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 45.5

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 375.7

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 36

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 5.0

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 242

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 65

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 2.09

♦ سختی برینل: (MPa) 0.14

♦ سختی موس: (MPa) 0.2

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 1.6

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) 1.7

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×8.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×8.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000014

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00019

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×2.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 40

1 نظر در “55 سزیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید