جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی خاکی

56 باریم

Ba

♦ نام: باریم

♦ نماد: Ba

♦ سال کشف: 1808

♦ کاشف: همفری دیوی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 56

♦ تعداد پروتون‌ها: 56

♦ تعداد نوترون‌ها: 81

♦ عدد اتمی: 56

♦ جرم اتمی: (g/mol) 137.3270

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3510

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3338

♦ نقطه ذوب: (C°) 727

♦ نقطه جوش: (C°) 1870

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 726): جامد

♦ حالت ((C°) 727 تا (C°) 1869): مایع

♦ حالت ((C°) 1870 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی خاکی

♦ دوره: 6

♦ گروه: 2

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s2

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 253

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 215

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 198

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 0.89

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 13.95

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 502.9

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 18

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 2.9

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 205

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 140

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 8.0

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 1.25

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 9.6

♦ مدول برشی: (GPa) 4.9

♦ مدول یانگ: (GPa) 13

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00027

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.034

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 6-10×3.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000030

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 40

1 نظر در “56 باریم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید