جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

57 لانتان

La

♦ نام: لانتان

♦ نماد: La

♦ سال کشف: 1839

♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O9P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 57

♦ تعداد پروتون‌ها: 57

♦ تعداد نوترون‌ها: 82

♦ عدد اتمی: 57

♦ جرم اتمی: (g/mol) 138.905470

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6146

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5940

♦ نقطه ذوب: (C°) 919.9

♦ نقطه جوش: (C°) 3464

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 919): جامد

♦ حالت ((C°) 920 تا (C°) 3463): مایع

♦ حالت ((C°) 3464 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: 3

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s25d1

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) —

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 195

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 169

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.10

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 48

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 538.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 13

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.6

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 195

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 400

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 6.2

♦ سختی برینل: (MPa) 363

♦ سختی موس: (MPa) 2.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 491

♦ مدول حجمی: (GPa) 28

♦ مدول برشی: (GPa) 14

♦ مدول یانگ: (GPa) 37

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000028

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0034

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×3.4

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 39

1 نظر در “57 لانتان

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید