جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

58 سریم

Ce

♦ نام: سریم

♦ نماد: Ce

♦ سال کشف: 1803

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N19O9P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 58

♦ تعداد پروتون‌ها: 58

♦ تعداد نوترون‌ها: 82

♦ عدد اتمی: 58

♦ جرم اتمی: (g/mol) 140.1160

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6689

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6550

♦ نقطه ذوب: (C°) 797.9

♦ نقطه جوش: (C°) 3360

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 797): جامد

♦ حالت ((C°) 798 تا (C°) 3359): مایع

♦ حالت ((C°) 3360 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f15d1

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) —

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 185

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.12

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 534.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 11

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.4

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 192

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 350

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 5.5

♦ سختی برینل: (MPa) 412

♦ سختی موس: (MPa) 2.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 270

♦ مدول حجمی: (GPa) 22

♦ مدول برشی: (GPa) 14

♦ مدول یانگ: (GPa) 34

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000075

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0060

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×1.2

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 39

1 نظر در “58 سریم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید