جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

59 پراسئودیمیم

Pr

♦ نام: پراسئودیمیم

♦ نماد: Pr

♦ سال کشف: 1885

♦ کاشف: آندره لوئیس دبیرن

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N21O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 59

♦ تعداد پروتون‌ها: 59

♦ تعداد نوترون‌ها: 82

♦ عدد اتمی: 59

♦ جرم اتمی: (g/mol) 140.907650

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6640

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6500

♦ نقطه ذوب: (C°) 930.9

♦ نقطه جوش: (C°) 3290

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 930): جامد

♦ حالت ((C°) 931 تا (C°) 3289): مایع

♦ حالت ((C°) 3290 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f3

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-1, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 247

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 185

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.13

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 527

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 13

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.4

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 193

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 330

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 6.9

♦ سختی برینل: (MPa) 481

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 400

♦ مدول حجمی: (GPa) 29

♦ مدول برشی: (GPa) 15

♦ مدول یانگ: (GPa) 37

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×9.8

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00086

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×6.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 39

1 نظر در “59 پراسئودیمیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید