جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

6 کربن

C

♦ نام: کربن

♦ نماد: C

♦ سال کشف: 3750 پیش از میلاد

♦ کاشف: آنتوان لوران لاوازیه

♦ لایه‌های الکترونی: K2L4

♦ تعداد الکترون‌ها: 6

♦ تعداد پروتون‌ها: 6

♦ تعداد نوترون‌ها: 6

♦ عدد اتمی: 6

♦ جرم اتمی: (g/mol) 12.01070

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2260

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 3642

♦ نقطه جوش: (C°) 3642

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 3641): جامد

♦ حالت ((C°) 3642 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 2

♦ گروه: 14

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 2s22p2

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 4-، 3-، 2-، 1-، 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 67

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 70

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 77

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 170

♦ الکترونگاتیوی: 2.55

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 153.9

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1086.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 140

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.10

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 710

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 715

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 105

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 0.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 33

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.50

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.30

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 1.5

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.18

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.0028

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 23

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 15

1 نظر در “6 کربن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید