جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

60 نئودیمیم

Nd

♦ نام: نئودیمیم

♦ نماد: Nd

♦ سال کشف: 1885

♦ کاشف: کارل اوئر فون ولسباخ

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N22O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 60

♦ تعداد پروتون‌ها: 60

♦ تعداد نوترون‌ها: 84

♦ عدد اتمی: 60

♦ جرم اتمی: (g/mol) 144.2420

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7010

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6890

♦ نقطه ذوب: (C°) 1021

♦ نقطه جوش: (C°) 3100

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1020): جامد

♦ حالت ((C°) 1021 تا (C°) 3099): مایع

♦ حالت ((C°) 3100 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f4

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 206

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 185

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.14

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 533.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 17

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.6

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 190

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 285

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.1

♦ سختی برینل: (MPa) 265

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 343

♦ مدول حجمی: (GPa) 32

♦ مدول برشی: (GPa) 16

♦ مدول یانگ: (GPa) 41

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×3.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000050

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0033

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×2.8

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “60 نئودیمیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید