جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

61 پرومتیم

Pm

♦ نام: پرومتیم

♦ نماد: Pm

♦ سال کشف: 1945

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N23O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 61

♦ تعداد پروتون‌ها: 61

♦ تعداد نوترون‌ها: 84

♦ عدد اتمی: 61

♦ جرم اتمی: (g/mol) 144.9127490

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7264

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 1100

♦ نقطه جوش: (C°) 3000

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1099): جامد

♦ حالت ((C°) 1100 تا (C°) 2999): مایع

♦ حالت ((C°) 3000 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f5

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=1, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 205

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 185

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 540

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 15

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.3

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) —

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 290

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.7

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 33

♦ مدول برشی: (GPa) 18

♦ مدول یانگ: (GPa) 46

♦ فراوانی در جهان: (%) 0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “61 پرومتیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید