جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

62 ساماریم

Sm

♦ نام: ساماریم

♦ نماد: Sm

♦ سال کشف: 1879

♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N24O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 62

♦ تعداد پروتون‌ها: 62

♦ تعداد نوترون‌ها: 88

♦ عدد اتمی: 62

♦ جرم اتمی: (g/mol) 150.3600

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7353

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7160

♦ نقطه ذوب: (C°) 1072

♦ نقطه جوش: (C°) 1803

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1071): جامد

♦ حالت ((C°) 1072 تا (C°) 1802): مایع

♦ حالت ((C°) 1803 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f6

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 238

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 185

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.17

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 544.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 13

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.1

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 196

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 175

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 8.6

♦ سختی برینل: (MPa) 441

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 412

♦ مدول حجمی: (GPa) 38

♦ مدول برشی: (GPa) 20

♦ مدول یانگ: (GPa) 50

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000017

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00060

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×4.5

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “62 ساماریم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید