جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

63 اوروپیم

Eu

♦ نام: اوروپیم

♦ نماد: Eu

♦ سال کشف: 1901

♦ کاشف: یوجین آناتولی دمرسی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N25O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 63

♦ تعداد پروتون‌ها: 63

♦ تعداد نوترون‌ها: 89

♦ عدد اتمی: 63

♦ جرم اتمی: (g/mol) 151.9640

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5244

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5130

♦ نقطه ذوب: (C°) 821.9

♦ نقطه جوش: (C°) 1527

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 821): جامد

♦ حالت ((C°) 822 تا (C°) 1526): مایع

♦ حالت ((C°) 1527 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f7

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=3, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 231

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 185

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 547.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 14

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.1

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 182

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 175

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 9.2

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 167

♦ مدول حجمی: (GPa) 8.3

♦ مدول برشی: (GPa) 7.9

♦ مدول یانگ: (GPa) 18

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×5.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00018

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×1.3

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “63 اوروپیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید