جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

64 گادولینیم

Gd

♦ نام: گادولینیم

♦ نماد: Gd

♦ سال کشف: 1880

♦ کاشف: جین چارلز گالیسارد د ماریگناک

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N25O9P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 64

♦ تعداد پروتون‌ها: 64

♦ تعداد نوترون‌ها: 93

♦ عدد اتمی: 64

♦ جرم اتمی: (g/mol) 157.2500

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7901

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7400

♦ نقطه ذوب: (C°) 1313

♦ نقطه جوش: (C°) 3250

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1312): جامد

♦ حالت ((C°) 1313 تا (C°) 3249): مایع

♦ حالت ((C°) 3250 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f75d1

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 233

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 180

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.20

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 593.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 11

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.77

♦ گونه مغناطیسی: فرومغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 240

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 305

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 10

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 570

♦ مدول حجمی: (GPa) 38

♦ مدول برشی: (GPa) 22

♦ مدول یانگ: (GPa) 55

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000023

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00052

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×7.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “64 گادولینیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید