جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

65 تربیم

Tb

♦ نام: تربیم

♦ نماد: Tb

♦ سال کشف: 1843

♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N27O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 65

♦ تعداد پروتون‌ها: 65

♦ تعداد نوترون‌ها: 94

♦ عدد اتمی: 65

♦ جرم اتمی: (g/mol) 158.925350

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8219

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7650

♦ نقطه ذوب: (C°) 1356

♦ نقطه جوش: (C°) 3230

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1355): جامد

♦ حالت ((C°) 1356 تا (C°) 3229): مایع

♦ حالت ((C°) 3230 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f9

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-2, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 225

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 565.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 11

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.83

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 182

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 295

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 10.8

♦ سختی برینل: (MPa) 677

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 863

♦ مدول حجمی: (GPa) 38.7

♦ مدول برشی: (GPa) 22

♦ مدول یانگ: (GPa) 56

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 8-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×3.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000093

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×1.4

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “65 تربیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید