جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

66 دیسپروزیم

Dy

♦ نام: دیسپروزیم

♦ نماد: Dy

♦ سال کشف: 1886

♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N28O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 66

♦ تعداد پروتون‌ها: 66

♦ تعداد نوترون‌ها: 96

♦ عدد اتمی: 66

♦ جرم اتمی: (g/mol) 162.5000

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8551

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8370

♦ نقطه ذوب: (C°) 1412

♦ نقطه جوش: (C°) 2567

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1411): جامد

♦ حالت ((C°) 1412 تا (C°) 2566): مایع

♦ حالت ((C°) 2567 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f10

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-1, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 228

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.22

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 573.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 11

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.1

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 167

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 280

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 11.1

♦ سختی برینل: (MPa) 500

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 540

♦ مدول حجمی: (GPa) 41

♦ مدول برشی: (GPa) 25

♦ مدول یانگ: (GPa) 61

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000027

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00062

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×9.1

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “66 دیسپروزیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید