جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

67 هولمیم

Ho

♦ نام: هولمیم

♦ نماد: Ho

♦ سال کشف: 1878

♦ کاشف: پر تئودر کلیو و آگوست اونوره شارلوئیس

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N29O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 67

♦ تعداد پروتون‌ها: 67

♦ تعداد نوترون‌ها: 98

♦ عدد اتمی: 67

♦ جرم اتمی: (g/mol) 164.930320

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8795

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8340

♦ نقطه ذوب: (C°) 1474

♦ نقطه جوش: (C°) 2700

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1473): جامد

♦ حالت ((C°) 1474 تا (C°) 2699): مایع

♦ حالت ((C°) 2700 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f11

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 226

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.23

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 581.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 16

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.1

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 165

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 265

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 17.0

♦ سختی برینل: (MPa) 746

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 481

♦ مدول حجمی: (GPa) 40

♦ مدول برشی: (GPa) 26

♦ مدول یانگ: (GPa) 65

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×5.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00012

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×2.2

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “67 هولمیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید