جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

68 اربیم

Er

♦ نام: اربیم

♦ نماد: Er

♦ سال کشف: 1842

♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N30O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 68

♦ تعداد پروتون‌ها: 68

♦ تعداد نوترون‌ها: 99

♦ عدد اتمی: 68

♦ جرم اتمی: (g/mol) 167.2590

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9066

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8860

♦ نقطه ذوب: (C°) 1497

♦ نقطه جوش: (C°) 2868

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1496): جامد

♦ حالت ((C°) 1497 تا (C°) 2867): مایع

♦ حالت ((C°) 2868 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f12

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=1, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 226

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.24

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 589.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 15

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.2

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 168

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 285

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 19.9

♦ سختی برینل: (MPa) 814

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 589

♦ مدول حجمی: (GPa) 44

♦ مدول برشی: (GPa) 28

♦ مدول یانگ: (GPa) 70

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000018

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00030

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×9.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

1 نظر در “68 اربیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید