جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

69 تولیم

Tm

♦ نام: تولیم

♦ نماد: Tm

♦ سال کشف: 1879

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N31O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 69

♦ تعداد پروتون‌ها: 69

♦ تعداد نوترون‌ها: 100

♦ عدد اتمی: 69

♦ جرم اتمی: (g/mol) 168.934210

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9320

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8560

♦ نقطه ذوب: (C°) 1545

♦ نقطه جوش: (C°) 1950

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1544): جامد

♦ حالت ((C°) 1545 تا (C°) 1949): مایع

♦ حالت ((C°) 1950 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f13

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 222

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.25

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 596.7

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 17

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.4

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 160

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 250

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 16.8

♦ سختی برینل: (MPa) 471

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 520

♦ مدول حجمی: (GPa) 45

♦ مدول برشی: (GPa) 31

♦ مدول یانگ: (GPa) 74

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 8-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×2.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000045

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

1 نظر در “69 تولیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید