جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

7 نیتروژن

N

♦ نام: نیتروژن

♦ نماد: N

♦ سال کشف: 1772

♦ کاشف: دانیل رادرفورد

♦ لایه‌های الکترونی: K2L5

♦ تعداد الکترون‌ها: 7

♦ تعداد پروتون‌ها: 7

♦ تعداد نوترون‌ها: 7

♦ عدد اتمی: 7

♦ جرم اتمی: (g/mol) 14.00670

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.251

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 210.1-

♦ نقطه جوش: (C°) 195.8-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 210-): جامد

♦ حالت ((C°) 209- تا (C°) 196-): مایع

♦ حالت ((C°) 195- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 2

♦ گروه: 15

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 2s22p3

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 2-، 1-، 1، 2، 3، 4 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 56

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 65

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 75

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 155

♦ الکترونگاتیوی: 3.04

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 7

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1402.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.02583

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 1040

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 2.79

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.36

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.100

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.10

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.14

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0020

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.000050

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 2.6

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 16

1 نظر در “7 نیتروژن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید