جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

70 ایتربیم

♦ نام: ایتربیم

♦ نماد: Yb

♦ سال کشف: 1878

♦ کاشف: جین چارلز گالیسارد د ماریگناک

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O8P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 70

♦ تعداد پروتون‌ها: 70

♦ تعداد نوترون‌ها: 103

♦ عدد اتمی: 70

♦ جرم اتمی: (g/mol) 173.0540

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6570

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6210

♦ نقطه ذوب: (C°) 818.9

♦ نقطه جوش: (C°) 1196

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 818): جامد

♦ حالت ((C°) 819 تا (C°) 1195): مایع

♦ حالت ((C°) 1196 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: f

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f14

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=3, l=3

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 222

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 603.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 39

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 3.6

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 154

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 160

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.7

♦ سختی برینل: (MPa) 343

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 206

♦ مدول حجمی: (GPa) 31

♦ مدول برشی: (GPa) 9.9

♦ مدول یانگ: (GPa) 24

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000018

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00028

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×8.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

مطالب مرتبط

1 نظر در “70 ایتربیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید