جدول تناوبی, فلزات, لانتانیدها

71 لوتسیم

Lu

♦ نام: لوتسیم

♦ نماد: Lu

♦ سال کشف: 1907

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O9P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 71

♦ تعداد پروتون‌ها: 71

♦ تعداد نوترون‌ها: 104

♦ عدد اتمی: 71

♦ جرم اتمی: (g/mol) 174.96680

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9841

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9300

♦ نقطه ذوب: (C°) 1663

♦ نقطه جوش: (C°) 3402

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1662): جامد

♦ حالت ((C°) 1663 تا (C°) 3401): مایع

♦ حالت ((C°) 3402 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: لانتانیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: —

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d1

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 217

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 175

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 160

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.27

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 523.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 16

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.8

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 154

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 415

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 22

♦ سختی برینل: (MPa) 893

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1160

♦ مدول حجمی: (GPa) 48

♦ مدول برشی: (GPa) 27

♦ مدول یانگ: (GPa) 69

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×2.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000056

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×1.5

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

1 نظر در “71 لوتسیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید