جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

72 هافنیم

Hf

♦ نام: هافنیم

♦ نماد: Hf

♦ سال کشف: 1923

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O10P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 72

♦ تعداد پروتون‌ها: 72

♦ تعداد نوترون‌ها: 106

♦ عدد اتمی: 72

♦ جرم اتمی: (g/mol) 178.4900

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 13310

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 12000

♦ نقطه ذوب: (C°) 2233

♦ نقطه جوش: (C°) 4603

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2232): جامد

♦ حالت ((C°) 2233 تا (C°) 4602): مایع

♦ حالت ((C°) 4603 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 4

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d2

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 208

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 155

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 150

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.3

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 658.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 23

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 3.3

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 144

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 630

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 25.5

♦ سختی برینل: (MPa) 1700

♦ سختی موس: (MPa) 5.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1760

♦ مدول حجمی: (GPa) 110

♦ مدول برشی: (GPa) 30

♦ مدول یانگ: (GPa) 78

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×7.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000017

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00033

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×8.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “72 هافنیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید