جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

73 تانتال

Ta

♦ نام: تانتال

♦ نماد: Ta

♦ سال کشف: 1802

♦ کاشف: آندرس گوستاف اکه‌برگ

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O11P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 73

♦ تعداد پروتون‌ها: 73

♦ تعداد نوترون‌ها: 108

♦ عدد اتمی: 73

♦ جرم اتمی: (g/mol) 180.947880

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 16650

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 15000

♦ نقطه ذوب: (C°) 3017

♦ نقطه جوش: (C°) 5458

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 3016): جامد

♦ حالت ((C°) 3017 تا (C°) 5457): مایع

♦ حالت ((C°) 5458 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 5

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d3

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=0, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 2، 3، 4 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 200

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 145

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 138

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.5

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 31

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 761

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 57

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 7.7

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 140

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 735

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 36

♦ سختی برینل: (MPa) 800

♦ سختی موس: (MPa) 6.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 873

♦ مدول حجمی: (GPa) 200

♦ مدول برشی: (GPa) 69

♦ مدول یانگ: (GPa) 186

♦ فراوانی در جهان: (%) 9-10×8.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×2.0

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00017

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “73 تانتال

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید