جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

74 تنگستن

W

♦ نام: تنگستن

♦ نماد: W

♦ سال کشف: 1783

♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O12P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 74

♦ تعداد پروتون‌ها: 74

♦ تعداد نوترون‌ها: 110

♦ عدد اتمی: 74

♦ جرم اتمی: (g/mol) 183.8400

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 19250

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 17600

♦ نقطه ذوب: (C°) 3422

♦ نقطه جوش: (C°) 5555

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 3421): جامد

♦ حالت ((C°) 3422 تا (C°) 5554): مایع

♦ حالت ((C°) 5555 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 6

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d4

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 193

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 146

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.36

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 78.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 770

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 170

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 20

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 132

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 800

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 35

♦ سختی برینل: (MPa) 2570

♦ سختی موس: (MPa) 7.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 3430

♦ مدول حجمی: (GPa) 310

♦ مدول برشی: (GPa) 161

♦ مدول یانگ: (GPa) 411

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000012

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00011

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×1.2

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

1 نظر در “74 تنگستن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید