جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

77 ایریدیم

Ir

♦ نام: ایریدیم

♦ نماد: Ir

♦ سال کشف: 1803

♦ کاشف: اسمیتسون تنانت

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O15P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 77

♦ تعداد پروتون‌ها: 77

♦ تعداد نوترون‌ها: 115

♦ عدد اتمی: 77

♦ جرم اتمی: (g/mol) 192.2170

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 22560

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 19000

♦ نقطه ذوب: (C°) 2466

♦ نقطه جوش: (C°) 4428

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2465): جامد

♦ حالت ((C°) 2466 تا (C°) 4427): مایع

♦ حالت ((C°) 4428 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 9

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d7

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 180

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 137

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.20

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 151

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 880

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 150

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 21

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 131

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 560

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 26

♦ سختی برینل: (MPa) 1670

♦ سختی موس: (MPa) 6.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1760

♦ مدول حجمی: (GPa) 320

♦ مدول برشی: (GPa) 210

♦ مدول یانگ: (GPa) 528

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000054

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 8-10×4.0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) —

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “77 ایریدیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید