جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

78 پلاتین

Pt

♦ نام: پلاتین

♦ نماد: Pt

♦ سال کشف: 1735

♦ کاشف: آنتونیو د اویوآ

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O17P1

♦ تعداد الکترون‌ها: 78

♦ تعداد پروتون‌ها: 78

♦ تعداد نوترون‌ها: 117

♦ عدد اتمی: 78

♦ جرم اتمی: (g/mol) 195.0840

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 21450

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 19770

♦ نقطه ذوب: (C°) 1768.3

♦ نقطه جوش: (C°) 3825

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1768): جامد

♦ حالت ((C°) 1769 تا (C°) 3824): مایع

♦ حالت ((C°) 3825 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 10

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s14f145d9

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 177

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 128

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 175

♦ الکترونگاتیوی: 2.28

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 205.3

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 870

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 72

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 9.4

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 133

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 490

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 20

♦ سختی برینل: (MPa) 392

♦ سختی موس: (MPa) 3.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 549

♦ مدول حجمی: (GPa) 230

♦ مدول برشی: (GPa) 61

♦ مدول یانگ: (GPa) 168

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×9.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000098

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 6-10×3.7

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) —

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 37

1 نظر در “78 پلاتین

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید