جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

79 طلا

Au

♦ نام: طلا

♦ نماد: Au

♦ سال کشف: 2500 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P1

♦ تعداد الکترون‌ها: 79

♦ تعداد پروتون‌ها: 79

♦ تعداد نوترون‌ها: 118

♦ عدد اتمی: 79

♦ جرم اتمی: (g/mol) 196.9665690

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 19300

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 17310

♦ نقطه ذوب: (C°) 1064.18

♦ نقطه جوش: (C°) 2856

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1064): جامد

♦ حالت ((C°) 1065 تا (C°) 2855): مایع

♦ حالت ((C°) 2856 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 11

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s14f145d10

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 2، 3، و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 174

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 144

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 166

♦ الکترونگاتیوی: 2.54

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 222.8

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 890.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 320

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 45

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 129.1

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 330

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 12.5

♦ سختی برینل: (MPa) 25

♦ سختی موس: (MPa) 2.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 216

♦ مدول حجمی: (GPa) 220

♦ مدول برشی: (GPa) 27

♦ مدول یانگ: (GPa) 78

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×6.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000017

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 7-10×3.1

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000010

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 37

1 نظر در “79 طلا

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید