جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

8 اکسیژن

O

♦ نام: اکسیژن

♦ نماد: O

♦ سال کشف: 1774

♦ کاشف: مایکل سندی ووجیس، جوزف پریستلی و کارل ویلهلم شیله

♦ لایه‌های الکترونی: K2L6

♦ تعداد الکترون‌ها: 8

♦ تعداد پروتون‌ها: 8

♦ تعداد نوترون‌ها: 8

♦ عدد اتمی: 8

♦ جرم اتمی: (g/mol) 15.99940

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.429

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 218-

♦ نقطه جوش: (C°) 183-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 219-): جامد

♦ حالت ((C°) 218- تا (C°) 183-): مایع

♦ حالت ((C°) 182- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 2

♦ گروه: 16

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 2s22p4

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1-، 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 48

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 60

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 73

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 152

♦ الکترونگاتیوی: 3.44

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 141

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1313.9

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.02658

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 919

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 3.41

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.222

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.90

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 40

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 46

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 86

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 61

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 17

1 نظر در “8 اکسیژن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید