جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

80 جیوه

Hg

♦ نام: جیوه

♦ نماد: Hg

♦ سال کشف: 1500 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 80

♦ تعداد پروتون‌ها: 80

♦ تعداد نوترون‌ها: 120

♦ عدد اتمی: 80

♦ جرم اتمی: (g/mol) 200.5900

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 13534

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 13534

♦ نقطه ذوب: (C°) 38.830-

♦ نقطه جوش: (C°) 356.73

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 39-): جامد

♦ حالت ((C°) 38- تا (C°) 356): مایع

♦ حالت ((C°) 357 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 12

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d10

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 171

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 150

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 149

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 155

♦ الکترونگاتیوی: 2.0

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1007.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 8.3

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.0

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 139.5

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 59.2

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 2.29

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 25

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000025

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 6-10×6.7

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 40

1 نظر در “80 جیوه

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید