جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

82 سرب

Pb

♦ نام: سرب

♦ نماد: Pb

♦ سال کشف: 4000 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P4

♦ تعداد الکترون‌ها: 82

♦ تعداد پروتون‌ها: 82

♦ تعداد نوترون‌ها: 125

♦ عدد اتمی: 82

♦ جرم اتمی: (g/mol) 207.2000

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11340

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10660

♦ نقطه ذوب: (C°) 327.46

♦ نقطه جوش: (C°) 1749

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 327): جامد

♦ حالت ((C°) 328 تا (C°) 1748): مایع

♦ حالت ((C°) 1749 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 14

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d106p2

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 4-، 2 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 154

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 180

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 147

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 202

♦ الکترونگاتیوی: 2.33

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 35.1

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 715.6

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 35

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 4.8

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 127

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 178

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 4.77

♦ سختی برینل: (MPa) 38.3

♦ سختی موس: (MPa) 1.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 46

♦ مدول برشی: (GPa) 5.6

♦ مدول یانگ: (GPa) 16

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00014

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00099

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×3.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.00017

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 38

1 نظر در “82 سرب

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید