جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

84 پولونیم

Po

♦ نام: پولونیم

♦ نماد: Po

♦ سال کشف: 1898

♦ کاشف: پیر کوری و ماری کوری

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P6

♦ تعداد الکترون‌ها: 84

♦ تعداد پروتون‌ها: 84

♦ تعداد نوترون‌ها: 125

♦ عدد اتمی: 84

♦ جرم اتمی: (g/mol) 208.9824304

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9196

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 255

♦ نقطه جوش: (C°) 961.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 254): جامد

♦ حالت ((C°) 255 تا (C°) 961): مایع

♦ حالت ((C°) 962 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 16

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d106p4

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 2، 4 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 135

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 190

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.0

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 183.3

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 812.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) —

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 2.3

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) —

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 100

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 13

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) —

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 18-10×2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “84 پولونیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید