جدول تناوبی, متالوئیدها

85 استاتین

At

♦ نام: استاتین

♦ نماد: At

♦ سال کشف: 1940

♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P7

♦ تعداد الکترون‌ها: 85

♦ تعداد پروتون‌ها: 85

♦ تعداد نوترون‌ها: 125

♦ عدد اتمی: 85

♦ جرم اتمی: (g/mol) 209.9871480

♦ چگالی (STP): (kg/m3) —

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 302

♦ نقطه جوش: (C°) 350

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 301): جامد

♦ حالت ((C°) 302 تا (C°) 349): مایع

♦ حالت ((C°) 350 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: متالوئیدها

♦ دوره: 6

♦ گروه: 17

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d106p5

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 3، 5 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 127

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) —

♦ شعاع کووالانسی: (pm) —

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.2

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 270.1

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 890

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 2

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) —

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 40

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 6

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 31

1 نظر در “85 استاتین

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید