جدول تناوبی, گازهای نجیب, نافلزات

86 رادون

Rn

♦ نام: رادون

♦ نماد: Rn

♦ سال کشف: 1900

♦ کاشف: فردریک ارنست دورن

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P8

♦ تعداد الکترون‌ها: 86

♦ تعداد پروتون‌ها: 86

♦ تعداد نوترون‌ها: 136

♦ عدد اتمی: 86

♦ جرم اتمی: (g/mol) 210.9906010

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9.73

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 71.1-

♦ نقطه جوش: (C°) 61.85-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 72-): جامد

♦ حالت ((C°) 71- تا (C°) 62-): مایع

♦ حالت ((C°) 61- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: گازهای نجیب

♦ دوره: 6

♦ گروه: 18

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d106p6

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 120

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) —

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 145

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1037

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.00361

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 93.65

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 17

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 3

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) —

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 20-10×6.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 34

1 نظر در “86 رادون

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید