جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

9 فلوئور

F

♦ نام: فلوئور

♦ نماد: F

♦ سال کشف: 1886

♦ کاشف: فردینان فردریک آنری مواسان

♦ لایه‌های الکترونی: K2L7

♦ تعداد الکترون‌ها: 9

♦ تعداد پروتون‌ها: 9

♦ تعداد نوترون‌ها: 10

♦ عدد اتمی: 9

♦ جرم اتمی: (g/mol) 18.99840320

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.696

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 220-

♦ نقطه جوش: (C°) 188.1-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 220-): جامد

♦ حالت ((C°) 219- تا (C°) 188-): مایع

♦ حالت ((C°) 187- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 2

♦ گروه: 17

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 2s22p5

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 42

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 50

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 71

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 147

♦ الکترونگاتیوی: 3.98

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 328

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1681.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.0277

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 824

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 3.27

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.26

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.000040

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.000050

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.0087

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.054

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.00013

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.0037

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 18

1 نظر در “9 فلوئور

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید